Arkiv - Alderspensjon pr. 31. mars 2000-2009

Tabeller

Utviklingen for alderspensjonister

Ved utgangen av 1. kvartal 2009 var det 642 454 personer som mottok alderspensjon. De siste fire årene har antallet økt med drøyt 17 000 personer. Andelen med tilleggspensjon har økt fra 87 prosent pr. 31. mars 2000 til nærmere 93 prosent pr. 31. mars 2009.

Alderspensjonister 85 år og over øker for hvert år. Ved utgangen av 1. kvartal 2009 var nærmere 18 prosent av alle alderspensjonistene 85 år eller mer, mens ved utgangen av 1. kvartal 2000 var andelen knapt 14. Andelen i aldersgruppa 67-69 år og 70-74 år øker de to siste åra. Oslo har den høyeste andelen 85 år og over med 21 prosent, mens Finnmark ligger lavest med 13 prosent. Oslo er imidlertid det fylket som har hatt minst økning i pensjonister 85 år og over, med en økning på 1,7 prosentpoeng fra 31. mars 2000, mens Oslo, Hedmark, Telemark og Møre og Romsdal har hatt en økning på 5 prosentpoeng eller mer i perioden.

Andelen minstepensjonister gikk ned fra 39 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2000 til 27 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2008. Særtilleggssatsen økte 1. mai 2008 fra 79,33 prosent av grunnbeløpet til 94 prosent av grunnbeløpet for enslige. Dette førte til at andel minstepensjonister økte fra 2008 til 2009 fra 27 prosent til 29 prosent. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,8 prosent pr. 31. mars 2000 og 87,7 prosent pr. 31. mars 2009. Men andelen kvinner med minstepensjon i forhold til alle kvinnelige alderspensjonister har allikevel gått kraftig ned; fra 56,5 % pr. 31. mars 2000 til 41,4 % pr. 31. mars 2008. Andelen økte til 44,5 % pr. 31. mars 2009.Det er Oslo og Akershus som har desidert lavest andel alderspensjonister med minstepensjon med hhv. 18,2 og 19,1 %. Fylke som er ”nummer 3” er Buskerud med 26,4 %. Bortsett fra pensjonister hørende til NAV Utland, er Sogn og Fjordane fylket med desidert høyest andel minstepensjonister med 37,6 %.

På grunn av omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i NAV, finnes det foreløpig ikke tilgangstall for alderspensjonister for 2009. Se mer i ”Om statistikken”