Halve Norge mottok penger fra NAV i 2017

Utbetalinger fra NAV - fylker - 2017