Tabeller

Utviklingen

Pr. 31. mars 2010 var det 34 099 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far fra folketrygden, dvs. en nedgang på 98 personer fra utgangen av første kvartal 2009. I årene fram tom 2008 viste antallet en betydelig større nedgang enn i 2009 og 2010. Den svake nedgangen i antall enslige mødre og fedre med overgangsstønad/stønad til barnetilsyn fra utgangen av 1. kvartal 2008 til utgangen av 1. kvartal 2009 og videre til utgangen av 1. kvartal 2010 har sammenheng med økning i antall arbeidsledige fra mars 2008 til mars 2009 og til dels til mars 2010. Dette ser vi ut fra at

  • antall som mottar bare overgangsstønad (stort sett personer som ikke er i arbeid) viser en økning på 575 fra mars 2009 til mars 2010
  • antall med bare stønad til barnetilsyn (personer med så høy arbeidsinntekt at de ikke får utbetalt overgangsstønad) viser en nedgang på 901 personer fra mars 2009 til mars 2010

Andelen enslige mødre/fedre under 25 år øker fra 15,3 prosent til 16,3 prosent fra utgangen av 1. kvartal 2009 til utgangen av 1. kvartal 2010, mens andelen 30 år og over går ned fra 64,2 til 63,1. Andelen for aldersgruppa 25-29 år har vist en liten økning de siste to årene.

Ved utgangen av 1. kvartal 2010 var det 30 av 1 000 kvinner 15-49 år i befolkningen som mottok overgangsstønad/stønad til barnetilsyn. Finnmark har høyest andel med 42, mens Akershus og Oslo har lavest andel med hhv. 24 og 23 pr. 1 000.