Arkiv - Enslig mor eller far pr. 31. mars 2008

Tabeller

Utviklingen

Pr. 31. mars 2008 var det 34 566 personer som mottok ytelse som enslig mor eller far. I løpet av de ti siste åra har antallet gått ned med 23 000. Fra utgangen av 1. kvartal 2000 til utgangen av 1. kvartal 2001 gikk antall personer med overgangsstønad ned med 13 700, mens antall personer med bare stønad til barnetilsyn økte med 8 000. Dette må ses i sammenheng med at den treårige overgangsperioden etter lovendringen i 1998 var over.

Antall enslige mødre/fedre over 35 år øker. Ved utgangen av 1. kvartal 1999 var 31 prosent av de enslige mødre/fedre over 35 år, mens ved utgangen av 1. kvartal 2008 var 41 prosent over 35 år.

Andelen menn er svakt økende. Pr. 31. mars 1999 var 4,0 prosent av mottakerne menn, mens pr. 31. mars 2008 var 4,6 prosent menn.