Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. mars 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 57900 53280 47560 46760 46063 43835 43032 41191 38351 34566
Med overgangsstønad i alt 44908 41045 27300 25504 24605 25768 26776 26510 24842 22070
Bare overgangsstønad 18152 16546 11582 10954 10803 11162 11587 11506 11338 10366
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 26756 24499 15718 14550 13802 14606 15189 15004 13504 11704
Bare stønad til barnetilsyn 12992 12235 20260 21256 21458 18067 16256 14681 13509 12496

Skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. mars 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2008
I ALT 22707 20059 17735 17781 17700 16730 16439 15671 14519 12666
Med overgangsstønad i alt 15484 13523 8874 8346 8268 9320 9936 9974 9287 7902
Bare overgangsstønad 6192 5350 3419 3237 3276 3647 3875 3983 3904 3508
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 9292 8173 5455 5109 4992 5673 6061 5991 5383 4394
Bare stønad til barnetilsyn 7223 6536 8861 9435 9432 7410 6503 5697 5232 4764

Ugifte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 31. mars 1999-2008. Antall

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I ALT 35193 33221 29825 28979 28363 27105 26593 25520 23832 21900
Med overgangsstønad i alt 29424 27522 18426 17158 16337 16448 16840 16536 15555 14168
Bare overgangsstønad 11960 11196 8163 7717 7527 7515 7712 7523 7434 6858
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 17464 16326 10263 9441 8810 8933 9128 9013 8121 7310
Bare stønad til barnetilsyn 5769 5699 11399 11821 12026 10657 9753 8984 8277 7732
Lovendringene fra 1.1.1998 fikk full effekt fra 1.1.2001, etter en treårig overgangsperiode. Dette forklarer den kraftige nedgangen i antall eneforsørgere med overgangsstønad fra 2000 til 2001.