Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. mars 2008. Antall

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 34 566 1 584 22 070 10 366 11 704 24 200 12 496
Østfold 2 076 115 1 310 605 705 1 471 766
Akershus 3 032 126 1 763 846 917 2 186 1 269
Oslo 3 918 111 2 685 1 574 1 111 2 344 1 233
Hedmark 1 252 70 820 386 434 866 432
Oppland 1 126 83 758 359 399 767 368
Buskerud 1 705 76 1 037 537 500 1 168 668
Vestfold 1 904 82 1 213 589 624 1 315 691
Telemark 1 327 65 840 383 457 944 487
Aust-Agder 835 31 564 274 290 561 271
Vest-Agder 1 386 62 956 459 497 927 430
Rogaland 2 651 78 1 627 810 817 1 841 1 024
Hordaland 3 436 114 2 132 919 1 213 2 517 1 304
Sogn og Fjordane 639 34 432 162 270 477 207
Møre og Romsdal 1 959 93 1 204 429 775 1 530 755
Sør-Trøndelag 2 091 116 1 311 532 779 1 559 780
Nord-Trøndelag 1 163 108 784 338 446 825 379
Nordland 1 972 102 1 341 598 743 1 374 631
Troms 1 351 74 850 382 468 969 501
Finnmark 743 44 443 184 259 559 300

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. Fylke. 31. mars 2008. Prosent

Fylke I alt Herav menn Overgangsstønad i alt Bare overgangsstønad Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn Stønad til barnetilsyn i alt Bare stønad til barnetilsyn
I alt 100.0 4.6 63.8 30.0 33.9 70.0 36.2
Østfold 100.0 5.5 63.1 29.1 34.0 70.9 36.9
Akershus 100.0 4.2 58.1 27.9 30.2 72.1 41.9
Oslo 100.0 2.8 68.5 40.2 28.4 59.8 31.5
Hedmark 100.0 5.6 65.5 30.8 34.7 69.2 34.5
Oppland 100.0 7.4 67.3 31.9 35.4 68.1 32.7
Buskerud 100.0 4.5 60.8 31.5 29.3 68.5 39.2
Vestfold 100.0 4.3 63.7 30.9 32.8 69.1 36.3
Telemark 100.0 4.9 63.3 28.9 34.4 71.1 36.7
Aust-Agder 100.0 3.7 67.5 32.8 34.7 67.2 32.5
Vest-Agder 100.0 4.5 69.0 33.1 35.9 66.9 31.0
Rogaland 100.0 2.9 61.4 30.6 30.8 69.4 38.6
Hordaland 100.0 3.3 62.0 26.7 35.3 73.3 38.0
Sogn og Fjordane 100.0 5.3 67.6 25.4 42.3 74.6 32.4
Møre og Romsdal 100.0 4.7 61.5 21.9 39.6 78.1 38.5
Sør-Trøndelag 100.0 5.5 62.7 25.4 37.3 74.6 37.3
Nord-Trøndelag 100.0 9.3 67.4 29.1 38.3 70.9 32.6
Nordland 100.0 5.2 68.0 30.3 37.7 69.7 32.0
Troms 100.0 5.5 62.9 28.3 34.6 71.7 37.1
Finnmark 100.0 5.9 59.6 24.8 34.9 75.2 40.4