Arkiv - Stønader til arbeidssøkere November 2017

På denne siden finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over mottakere av dagpenger, individstønad og ventelønn. Statistikk for forrige måned publiseres omtrent i midten av måneden. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt publiseres ved starten av året. I «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Tabeller 

Siste måned

Antall og endring fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall og prosent av helt ledige

Årsgjennomsnitt. Antall og prosent