Helt ledige omfatter alle som:

  • søker inntektsgivende arbeid ved NAV,
  • har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene,
  • er tilgjengelig for det arbeid som søkes.

Hovedregelen er at en person anses som meldt som arbeidssøker til NAV, hvis han har meldt seg eller fornyet meldingen i løpet av de to siste ukene.

På SSB sine hjemmesider finner du informasjon om hvorfor NAV og SSB har ulike arbeidsmarkedstall.

Tabeller

Siste måned

Antall, prosent av arbeidsstyrken og endring fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall og prosent av arbeidsstyrken

Årsgjennomsnitt. Antall og prosent av arbeidsstyrken