Arkiv - Ledige stillinger november 2013

Her finner du månedlig statistikk og årsstatistikk over ledige stillinger. Ledige stillinger presenteres som tilgangen av antall stillinger i løpet av en periode, for eksempel i løpet av måneden. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om ledige stillinger sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres komplett statistikk over ledige stillinger for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. På toppen av siden vises siste oppdatering for denne statistikken. Statistikk som viser årsgjennomsnitt publiseres ved starten av året I «Om statistikken – Ledige stillinger» (se lenke under relatert informasjon) finner du mer informasjon om blant annet produksjon av statistikken, begreper, brudd og sammenlignbarhet over tid.

Ledige stillinger presenteres som tilgangen av antall stillinger i løpet av en periode, for eksempel i løpet av måneden. For tidligere år har NAV også publisert beholdning ledige stillinger ved utgangen av måneden. Disse er midlertidig tatt ut av statistikken på grunn av dårlig datakvalitet.  

Tabeller 

Siste måned

Antall, per virkedag og endring per virkedag fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall, per virkedag og endring per virkedag fra i fjor

Årsgjennomsnitt og sum i løpet av året