Ledige stillinger presenteres som tilgangen av antall stillinger i løpet av en periode, for eksempel i løpet av måneden. For tidligere år har NAV også publisert beholdning ledige stillinger ved utgangen av måneden. Disse er midlertidig tatt ut av statistikken på grunn av dårlig datakvalitet.  

Tabeller 

Siste måned

Antall, per virkedag og endring per virkedag fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall, per virkedag og endring per virkedag fra i fjor

Årsgjennomsnitt og sum i løpet av året