Tabeller

Tidsserie 2018 til 2019

Utviklingen

Det var i alt 43 310 arbeidssøkere og 18 115 personer med nedsatt arbeidsevne som hadde avgang fra sin status som henholdsvis arbeidssøker og nedsatt arbeidssøker 1 kvartal 2019. Etter 6 måneder var 63,3 prosent av arbeidssøkerne registrert i jobb. 24,6 prosent av de personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne var registrert i jobb. I tillegg kombinerte om lag 6,2 prosent av arbeidssøkere og 16,6 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne, arbeid med stønad og/eller oppfølging fra NAV.

Om lag 42,5 prosent av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til uføretrygd etter et halvt år, mens for arbeidssøkerne er denne andelen på 0,6 prosent. Av arbeidssøkerne var det 16,3 prosent som gikk til annet gruppen. Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre. Samme andel for personer med nedsatt arbeidsevne var på 9,8 prosent. Samtidig hadde 4,4 prosent av alle arbeidssøkere registrert seg på nytt som arbeidssøker, mens 3,6 prosent av dem med nedsatt arbeidsevne fortsatt var registrert med samme status 6 måneder etter.