Uendret arbeidsledighet i april

Figur ledighet 042024.PNG
Kilde: NAV