Om sesongskorrigeringsmetoden

Se om «statistikken ledige stillinger» for sammenlignbarhet over tid.