Om sesongskorrigeringsmetoden

Tallstørrelser på NAVs ulike arbeidsmarkedsstatistikker varierer ofte med årstiden som en følge av at mange fenomener gjentar seg omtrent på samme tid hvert år. Eksempelvis går arbeidsledigheten normalt opp om sommeren og etter årsskiftet. Dette har sammenheng med at mange skoleelever (studenter) avslutter utdanningen og melder seg som arbeidssøkere etter at semestrene er avsluttet. I tillegg følger deler av sysselsettingen bedriftenes kontraktsperioder. Slike kontrakter utløper ofte før sommeren og ved årsskiftet. 

Sesongkorrigering foretas for at man skal kunne ta hensyn til denne typen regelmessige sesongeffekter, og er et virkemiddel for at man skal kunne følge utviklingen på arbeidsmarked fra måned til måned

For å skille ut underliggende endringer og rense bort sesongmessige forhold benytter NAV statistikkprogrammet X12 Arima. Dette programmet baserer seg på historisk informasjon om sesongsvingninger. Vi korrigerer tidsseriene for kjente brudd i statistikken før sesongkorrigering.

NAVs statistikk oppdateres for tiden natt til tirsdag, i hovedsak natt til siste tirsdag i måneden. I forbindelse med påske, jul og andre helligdager, kan vi avvike fra dette. Tidspunktet for oppdatering av statistikken kan endre seg noe fra år til år.

 

Brudd i statistikken fordelt på yrke fra 2012

Revidert Standard for Yrkesklassifisering (STYRK-08) ble innført i Arena og i statistikken i januar 2012. Basert på konverteringsnøkkel fra SSB har NAV omkodet alle gamle yrkeskoder til STYRK-08, både i Arena og i statistikk. Denne omkodingen legges til grunn for yrkestall for perioden 2001-2011 som skal være sammenliknbare med yrkestall for 2012 og framover. Yrkesfordeling basert på omkodingen er å betrakte som beregnede verdier. NAV bruker disse til å sesongjustere yrkestallene.