Svak økning i arbeidsledigheten i mars

Figur 1 ledighet mars 2024.PNG
Kilde: NAV