Stabil arbeidsledighet i mars

Figur ledighet mars 2023.PNG
Kilde: NAV