Stabil arbeidsledighet i januar

Figur 1 ledighet januar 2024.PNG
Kilde: NAV