Økt ledighet i april

Figur ledighet april 2023.PNG
Kilde: NAV