Liten økning i arbeidsledigheten i januar

Figur 1 Ledighet januar 2023.PNG
Kilde: NAV