Ledigheten holder seg lav i oktober

Figur 1 Ledighet oktober 2022 antall.PNG
Kilde: NAV
Figur 2. Ledighet oktober 2022 andel.PNG
Kilde: NAV