Arbeidsledigheten økte med 1000 personer i februar

Figur 1 ledighet februar 2024.PNG
Kilde: NAV