Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen *), etter fylke og kjønn. Aldersstandardiserte tall. Pr. 31.12.2010-2019 **). Prosent.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 9,5 9,5 9,5 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 10,0 10,3
Østfold 12,0 12,2 12,6 12,6 13,0 13,0 13,0 13,3 13,9 14,0
Akershus 6,9 6,8 6,7 6,5 6,6 6,6 6,7 6,8 7,1 7,3
Oslo 7,1 7,1 7,0 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 7,0 7,3
Hedmark 10,9 11,1 11,4 10,9 11,7 12,0 12,1 12,3 12,4 12,7
Oppland 9,9 10,3 10,5 10,7 11,1 11,0 11,0 11,3 11,4 12,1
Buskerud 8,2 8,2 8,0 7,9 8,0 8,1 8,2 8,6 9,1 9,6
Vestfold 10,3 10,3 10,2 10,0 10,3 10,7 11,1 11,4 11,8 12,1
Telemark 11,9 12,2 12,5 12,2 12,0 11,8 11,7 11,9 12,4 12,9
Aust-Agder 11,8 12,1 12,2 12,1 12,4 12,7 13,0 13,2 13,5 14,3
Vest-Agder 11,5 11,8 12,0 11,7 12,0 12,0 12,2 12,3 12,9 13,4
Rogaland 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,3 8,8 9,0
Hordaland 8,2 8,3 8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,5 8,7 9,0
Sogn og Fjordane 7,6 7,5 7,6 7,4 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,3
Møre og Romsdal 8,3 8,4 8,5 8,2 8,4 8,4 8,6 8,8 9,1 9,4
Sør-Trøndelag 9,9 10,0 10,0 9,8 9,7 9,8 9,9 10,1 - -
Nord-Trøndelag 10,7 11,1 11,2 11,1 11,0 11,1 11,2 11,3 - -
Trøndelag - - - - - - - - 10,8 11,1
Nordland 11,6 11,8 11,9 11,7 11,6 11,6 11,6 11,8 12,3 12,8
Troms 11,4 11,6 11,6 11,0 10,8 10,8 10,6 10,5 10,5 11,0
Finnmark 11,7 11,6 11,7 11,2 10,9 10,6 10,3 10,4 10,9 11,3

Kvinner

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 11,0 11,1 11,2 11,0 11,2 11,2 11,3 11,5 11,9 12,3
Østfold 13,7 14,0 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 15,4 16,2 16,3
Akershus 8,5 8,4 8,3 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 8,8 9,0
Oslo 8,1 8,0 7,9 7,7 7,8 7,6 7,5 7,6 8,0 8,4
Hedmark 12,3 12,6 13,1 12,6 13,7 14,2 14,4 14,5 14,7 15,1
Oppland 11,4 11,9 12,1 12,4 13,0 12,8 12,9 13,2 13,5 14,4
Buskerud 9,5 9,5 9,4 9,2 9,5 9,6 9,7 10,1 10,7 11,4
Vestfold 12,0 12,0 11,9 11,8 12,2 12,7 13,2 13,6 14,1 14,5
Telemark 13,5 13,9 14,4 14,0 13,8 13,6 13,6 13,8 14,4 15,1
Aust-Agder 13,5 13,9 14,1 14,0 14,4 14,7 15,0 15,3 15,5 16,6
Vest-Agder 13,3 13,8 14,1 13,8 14,3 14,4 14,6 14,8 15,4 15,9
Rogaland 9,4 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 10,0 10,7 10,9
Hordaland 9,8 9,8 9,9 9,7 9,9 9,9 10,0 10,3 10,6 11,0
Sogn og Fjordane 8,8 8,8 8,9 8,6 9,0 9,1 9,0 9,2 9,3 9,8
Møre og Romsdal 10,1 10,3 10,5 10,3 10,5 10,7 11,0 11,1 11,6 12,1
Sør-Trøndelag 11,8 12,0 12,0 11,8 11,8 12,0 12,2 12,4 - -
Nord-Trøndelag 12,5 13,0 13,3 13,2 13,3 13,3 13,4 13,6 - -
Trøndelag - - - - - - - - 13,2 13,6
Nordland 13,6 13,9 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 14,1 14,7 15,4
Troms 13,4 13,7 13,7 13,1 13,0 13,0 12,7 12,6 12,7 13,3
Finnmark 12,9 12,9 13,0 12,5 12,2 11,8 11,5 11,5 12,2 12,8

Menn

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 8,1 8,0 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4
Østfold 10,4 10,5 10,7 10,7 11,0 11,0 11,0 11,2 11,7 11,7
Akershus 5,4 5,3 5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5 5,6
Oslo 6,2 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,8 6,0 6,2
Hedmark 9,5 9,6 9,7 9,2 9,6 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4
Oppland 8,6 8,9 8,9 9,0 9,3 9,2 9,3 9,4 9,4 9,9
Buskerud 7,0 7,0 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 7,1 7,4 7,9
Vestfold 8,6 8,6 8,4 8,2 8,4 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8
Telemark 10,4 10,5 10,8 10,5 10,2 10,1 9,9 10,1 10,5 10,8
Aust-Agder 10,2 10,4 10,3 10,2 10,4 10,7 11,0 11,2 11,5 12,1
Vest-Agder 9,7 9,9 9,9 9,6 9,8 9,7 9,8 10,0 10,4 10,9
Rogaland 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,4 6,6 7,0 7,2
Hordaland 6,7 6,8 6,7 6,5 6,6 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1
Sogn og Fjordane 6,5 6,4 6,4 6,3 6,3 6,4 6,4 6,6 6,7 6,9
Møre og Romsdal 6,7 6,7 6,6 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 7,0
Sør-Trøndelag 8,0 8,1 8,1 7,8 7,7 7,8 7,8 7,8 - -
Nord-Trøndelag 9,0 9,2 9,2 9,1 8,9 9,0 9,1 9,2 - -
Trøndelag - - - - - - - - 8,4 8,7
Nordland 9,8 10,0 9,9 9,6 9,4 9,5 9,5 9,6 10,0 10,4
Troms 9,4 9,5 9,5 9,0 8,8 8,8 8,6 8,5 8,4 8,7
Finnmark 10,5 10,4 10,5 10,1 9,8 9,5 9,3 9,4 9,6 9,9
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.
**) Aldersstandardisert: andelen uførepensjonister man ville hatt i fylket hvis befolkningen i fylket hadde samme fordeling etter alder (og kjønn) som befolkningen i landet.