Mottakere av uføretrygd som andel av befolkningen *), etter fylke og kjønn. Aldersstandardiserte tall. Pr. 30.06.2012-2021 **). Prosent.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 9,6 9,4 9,4 9,4 9,5 9,6 9,8 10,2 10,5 10,5
03 Oslo 7,0 6,8 6,8 6,7 6,6 6,6 6,7 7,1 7,5 7,6
11 Rogaland 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,1 8,4 8,9 9,0 9,2
15 Møre og Romsdal 8,4 8,3 8,1 8,3 8,5 8,6 8,9 9,2 9,5 9,6
18 Nordland 11,9 11,7 11,5 11,5 11,7 11,7 12,0 12,5 13,1 13,2
30 Viken 8,6 8,4 8,6 8,6 8,7 8,8 9,1 9,5 9,6 9,6
34 Innlandet 11,0 10,8 11,1 11,4 11,6 11,7 11,8 12,2 12,7 12,9
38 Vestfold og Telemark 11,2 11,0 10,9 11,0 11,3 11,5 11,8 12,3 12,6 12,6
42 Agder 12,1 11,8 11,8 12,2 12,4 12,6 12,9 13,5 14,0 14,2
46 Vestland 8,1 8,0 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,7 8,9 8,9
50 Trøndelag 10,3 10,3 10,0 10,0 10,3 10,3 10,6 11,0 11,2 11,3
54 Troms og Finnmark 11,7 11,2 11,0 10,7 10,7 10,5 10,5 11,0 11,3 11,4

Kvinner

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 11,3 11,1 11,1 11,1 11,3 11,4 11,7 12,2 12,5 12,6
03 Oslo 8,0 7,7 7,8 7,7 7,5 7,5 7,7 8,2 8,6 8,7
11 Rogaland 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,2 10,8 11,0 11,2
15 Møre og Romsdal 10,4 10,4 10,1 10,5 10,9 11,0 11,3 11,7 12,2 12,3
18 Nordland 14,1 13,9 13,8 13,9 14,0 14,0 14,4 15,0 15,7 15,9
30 Viken 10,3 10,1 10,3 10,2 10,4 10,5 10,9 11,4 11,6 11,6
34 Innlandet 12,7 12,5 13,0 13,4 13,6 13,7 13,9 14,5 15,1 15,3
38 Vestfold og Telemark 12,9 12,8 12,8 12,9 13,3 13,5 13,9 14,6 14,9 14,9
42 Agder 14,1 13,9 13,9 14,4 14,8 14,9 15,2 15,8 16,5 16,7
46 Vestland 9,7 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 10,3 10,5 10,8 10,9
50 Trøndelag 12,4 12,3 12,1 12,2 12,5 12,6 13,0 13,5 13,7 13,9
54 Troms og Finnmark 13,7 13,2 12,8 12,6 12,6 12,4 12,4 13,1 13,5 13,6

Menn

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I alt 8,0 7,8 7,7 7,7 7,8 7,8 8,0 8,3 8,5 8,6
03 Oslo 6,1 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,4 6,5
11 Rogaland 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,8 7,1 7,2 7,3
15 Møre og Romsdal 6,6 6,4 6,2 6,3 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0 7,0
18 Nordland 10,0 9,7 9,4 9,3 9,5 9,5 9,7 10,2 10,5 10,6
30 Viken 7,1 6,9 6,9 6,9 7,0 7,1 7,4 7,6 7,8 7,8
34 Innlandet 9,4 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8 10,0 10,4 10,5
38 Vestfold og Telemark 9,4 9,2 9,1 9,1 9,3 9,5 9,7 10,1 10,2 10,3
42 Agder 10,1 9,9 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 11,2 11,5 11,7
46 Vestland 6,6 6,5 6,4 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,1 7,1
50 Trøndelag 8,4 8,3 8,0 8,0 8,1 8,1 8,3 8,6 8,7 8,8
54 Troms og Finnmark 9,9 9,5 9,2 9,0 8,9 8,7 8,7 9,0 9,3 9,3
*)Befolkningen i alderen 18-67 år. 11/12 av 18-åringene og 1/12 av 67-åringene er inkludert.
**) Aldersstandardisert: andelen uførepensjonister man ville hatt i fylket hvis befolkningen i fylket hadde samme fordeling etter alder (og kjønn) som befolkningen i landet.