Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 30.06.2021. Antall.

  Uføregrad
  I alt Tom. 50 51-69 70-99 100
Utbetalingsgrad  
I alt 14 744 1 684 1 274 1 587 10 199
Tom. 39 1 078 552 167 83 276
40-49 1 934 1 112 343 152 327
50-59 1 350 9 662 246 433
60-69 1 252 4 102 463 683
70-79 1 353 4 - 409 940
80-89 2 157 1 - 200 1 956
90-99 5 620 2 - 34 5 584
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.