Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 30.06.2021. Antall.

 Uføregrad
 I altTom. 5051-6970-99100
Utbetalingsgrad 
I alt14 7441 6841 2741 58710 199
Tom. 391 07855216783276
40-491 9341 112343152327
50-591 3509662246433
60-691 2524102463683
70-791 3534-409940
80-892 1571-2001 956
90-995 6202-345 584
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.