2014201520162017201820192020202120222023
I alt203 115240 041248 166251 892260 642268 524272 557286 071299 701318 807
Med tilleggspensjon i alt204 531---------
.. Utover særtillegget214 713---------
Med særtillegg i alt 1)151 741---------
Med forsørgingstillegg for ektefelle227 556276 120281 623278 685281 065280 848277 249281 604296 981323 501
Med forsørgingstillegg for barn197 555233 209240 425242 898249 297256 391259 369272 417286 137303 545
Minsteytelse 2)-194 834201 133203 433210 368216 400219 339230 001240 716255 825
Gjenlevendetillegg 3)-278 640284 849286 531294 846302 083305 279318 748332 975352 668
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt186 409224 721233 469237 470246 583254 877259 397272 882286 522305 321
Med tilleggspensjon i alt187 469---------
.. Utover særtillegget197 437---------
Med særtillegg i alt 1)150 125---------
Med forsørgingstillegg for ektefelle207 143256 698267 502273 249270 935267 920263 710266 086283 227301 376
Med forsørgingstillegg for barn186 870222 801230 462232 236238 953246 312249 903262 352275 694293 145
Minsteytelse 2)-195 232201 717203 653210 174216 018218 850229 321239 826254 733
Gjenlevendetillegg 3)-278 659284 844286 371294 981302 037305 366318 927332 976352 965
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt226 111261 188268 482271 886280 264287 635291 003304 644318 318337 947
Med tilleggspensjon i alt228 009---------
.. Utover særtillegget235 359---------
Med særtillegg i alt 1)156 185---------
Med forsørgingstillegg for ektefelle228 650277 657282 800279 221282 058282 261278 663283 185298 491326 519
Med forsørgingstillegg for barn208 914244 842251 984255 576262 566269 763272 652286 792301 292319 190
Minsteytelse 2)-193 610199 469202 837210 857217 315220 468231 532242 668258 175
Gjenlevendetillegg 3)-278 338284 925288 973292 893302 769303 998316 084332 951348 604
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert