Mottakere av uføretrygd, gjennomsnittlig årlig pensjon etter kjønn og ytelse. Pr. 30.09.2013-2022 *). Beløp i kroner.

2013201420152016201720182019202020212022
I alt196 985203 286240 108248 766252 014261 066268 777272 973286 609300 169
Med tilleggspensjon i alt198 379204 699--------
.. Utover særtillegget208 470214 922--------
Med særtillegg i alt 1)145 908151 695--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle219 410227 759276 862282 223280 557282 345279 989274 713288 720291 373
Med forsørgingstillegg for barn192 695198 088233 979240 353242 997250 640256 745259 914272 980285 866
Minsteytelse 2)--194 975201 633203 587210 736216 632219 680230 406241 097
Gjenlevendetillegg 3)--279 370285 540287 153296 171302 560306 037320 069333 642

Kvinner

2013201420152016201720182019202020212022
I alt179 602186 394224 660233 799237 467246 772254 856259 648273 263286 831
Med tilleggspensjon i alt180 688187 460--------
.. Utover særtillegget190 688197 495--------
Med særtillegg i alt 1)144 536150 165--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle196 156209 810257 193265 898273 572274 756271 255265 598266 086283 227
Med forsørgingstillegg for barn181 899187 354223 687229 936232 376239 818246 312250 092262 245275 144
Minsteytelse 2)--195 483202 316203 947210 605216 246219 259229 801240 243
Gjenlevendetillegg 3)--279 496285 526287 036296 204302 551306 007320 120333 641

Menn

2013201420152016201720182019202020212022
I alt220 533226 515261 423269 415272 162280 967288 250291 647305 364318 984
Med tilleggspensjon i alt222 237228 380--------
.. Utover særtillegget228 963235 640--------
Med særtillegg i alt 1)150 088156 003--------
Med forsørgingstillegg for ektefelle220 412228 726278 520283 524281 207283 124280 980275 683290 885292 162
Med forsørgingstillegg for barn203 108209 324245 310252 206255 538264 157270 424273 530288 044301 349
Minsteytelse 2)--193 374199 652202 600211 069217 571220 661231 775242 983
Gjenlevendetillegg 3)--277 361285 758288 966295 686302 691306 480319 301333 658
1) Minstepensjonister
2) Personer med minsteytelse.
3) Uføretrygdet med gjenlevendetillegg
*) Til og med 2014 omfatter pensjonsbeløpene grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg og er beregnet etter gjeldende satser.
Fra 2015 beregnes uføretrygden av 66 prosent av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de 5 siste årene før personen ble ufør (for årlig inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). Da uføretrygdede skattes som lønnsmottakere fra 2015, er størrelsen på pensjonen høyere enn tidligere. Gjenlevendetillegg er inkludert