Mottakere av uføretrygd, etter utbetalingsgrad og alder. Pr. 30.06.2021. Antall.

  I alt Uoppgitt Tom. 49 50 51-69 70-80 81-99 100
I alt 360 652 200 5 878 21 087 16 785 11 542 12 721 292 439
18-29 21 201 3 89 213 306 261 528 19 801
30-39 36 610 23 494 1 415 1 444 1 074 1 156 31 004
40-44 26 188 26 568 1 405 1 352 920 946 20 971
45-49 38 574 24 935 2 518 2 165 1 415 1 595 29 922
50-54 54 291 25 1 154 3 845 3 125 2 000 2 233 41 909
55-59 66 512 38 1 323 4 768 3 667 2 347 2 485 51 884
60-64 79 906 40 1 042 4 885 3 520 2 499 2 672 65 248
65-67 37 353 16 273 2 038 1 206 1 025 1 106 31 689
Uoppgitt 17 5 - - - 1 - 11
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.

Mottakere av uføretrygd, etter utbetalingsgrad og alder. Pr. 30.06.2021. Prosent.

  I alt Uoppgitt Tom. 49 50 51-69 70-80 81-99 100
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-29 5,9 1,5 1,5 1,0 1,8 2,3 4,2 6,8
30-39 10,2 11,5 8,4 6,7 8,6 9,3 9,1 10,6
40-44 7,3 13,0 9,7 6,7 8,1 8,0 7,4 7,2
45-49 10,7 12,0 15,9 11,9 12,9 12,3 12,5 10,2
50-54 15,1 12,5 19,6 18,2 18,6 17,3 17,6 14,3
55-59 18,4 19,0 22,5 22,6 21,8 20,3 19,5 17,7
60-64 22,2 20,0 17,7 23,2 21,0 21,7 21,0 22,3
65-67 10,4 8,0 4,6 9,7 7,2 8,9 8,7 10,8
Uoppgitt 0,0 2,5 - - - 0,0 - 0,0
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.