Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2019. Antall.

Uføregrad
I altTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt352 1972 55823 99815 41716 240293 984
Uoppgitt212418810172
Tom. 496 5702 5541 8506733501 143
5022 238-22 130481050
51-6916 838--14 6887281 422
70-9923 727---15 1428 585
100282 612----282 612
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.