Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 30.06.2021. Antall.

 Uføregrad
 I altUoppgittTom. 495051-6970-99100
Utbetalingsgrad i alt360 6521272 98022 52315 59216 727302 703
Uoppgitt2005-1577166
Tom. 495 87812 9801 549510235603
5021 0876-20 959622040
51-6916 7857--15 0136891 076
70-9924 2637---15 7768 480
100292 439101----292 338
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.