Mottakere av uføretrygd etter uføregrad og utbetalingsgrad. Pr. 30.06.2021. Antall.

  Uføregrad
  I alt Uoppgitt Tom. 49 50 51-69 70-99 100
Utbetalingsgrad i alt 360 652 127 2 980 22 523 15 592 16 727 302 703
Uoppgitt 200 5 - 15 7 7 166
Tom. 49 5 878 1 2 980 1 549 510 235 603
50 21 087 6 - 20 959 62 20 40
51-69 16 785 7 - - 15 013 689 1 076
70-99 24 263 7 - - - 15 776 8 480
100 292 439 101 - - - - 292 338
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.