Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Kvinner og menn. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0,7
Svulster 2,9 1,1 1,9 2,9 3,9 4,1
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2,6 1,0 1,7 2,6 3,6 3,8
- Godartede svulster 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,0 1,6 1,8 1,8 1,8
- Diabetes mellitus 0,9 0,3 0,8 1,0 1,0 1,1
- Andre endokrine sykdommer 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 36,8 62,0 46,9 35,3 26,2 22,2
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 4,4 8,1 6,3 3,9 2,8 2,3
- Depressive lidelser 4,6 2,3 4,6 5,1 5,0 4,9
- Andre affektive lidelser 2,1 2,7 3,2 2,2 1,4 0,9
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,6 26,8 18,5 14,8 11,7 10,3
- Personlighetsforstyrrelser 3,9 5,7 6,4 4,1 2,2 1,3
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 2,1 1,9 2,8 2,5 1,5 1,1
- Psykisk utviklingshemming 4,1 14,5 5,0 2,7 1,6 1,4
Sykdommer i nervesystemet 1) 8,2 10,8 10,1 8,0 6,7 6,0
Sykdommer i øyet og øret 1,4 0,6 1,1 1,4 1,7 1,8
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 4,5 0,8 2,1 4,2 6,8 8,2
- Iskemiske hjertesykdommer 1,3 0,0 0,3 1,1 2,2 2,8
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 1,9 0,5 1,1 1,9 2,6 2,9
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,3 0,3 0,7 1,2 2,0 2,4
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,6 0,3 0,8 1,6 2,3 2,6
- Astma 0,7 0,2 0,5 0,8 0,9 0,9
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 0,8 0,0 0,2 0,7 1,3 1,5
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,3 0,9 1,6 1,4 1,2 1,2
Sykdommer i hud og underhud 1,4 0,4 1,2 1,6 1,7 1,8
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 27,0 5,6 19,1 28,7 35,8 38,1
- Reumatoid artritt 1,6 0,4 1,1 1,6 2,0 2,3
- Artroser 3,1 0,1 0,7 2,6 5,4 6,7
- Ryggsykdommer 10,8 1,9 7,5 11,8 14,2 14,7
- Myalgi/fibromyalgi 6,7 2,0 6,6 7,7 7,4 6,9
- Andre muskel-skjelettsykdommer 4,9 1,2 3,1 5,0 6,8 7,5
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,1 7,8 2,4 1,4 0,8 0,7
Symptomer, tegn 3) 0,7 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1
Skader, forgiftninger, og vold 5,3 3,4 5,9 5,9 5,2 4,6
Alle andre diagnoser 4) 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8
Diagnose mangler foreløpig 3,5 3,9 3,1 3,3 3,5 4,0
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Menn. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7
Svulster 2,2 0,9 1,4 2,1 3,2 3,5
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2,0 0,8 1,2 1,9 2,9 3,3
- Godartede svulster 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,6 0,8 1,4 1,7 1,8 2,0
- Diabetes mellitus 1,1 0,3 0,9 1,2 1,4 1,4
- Andre endokrine sykdommer 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 41,7 67,8 54,8 39,6 28,2 22,8
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 6,5 11,3 10,2 5,7 3,8 3,0
- Depressive lidelser 3,9 1,8 3,7 4,4 4,5 4,5
- Andre affektive lidelser 1,9 1,8 2,7 2,1 1,4 0,9
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,8 30,1 18,6 14,1 10,6 8,9
- Personlighetsforstyrrelser 4,7 5,4 8,0 5,1 2,8 1,8
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 3,6 2,6 4,8 4,5 3,0 2,1
- Psykisk utviklingshemming 5,2 14,9 6,9 3,7 2,0 1,6
Sykdommer i nervesystemet 1) 7,5 8,8 8,1 7,3 6,9 6,3
Sykdommer i øyet og øret 1,4 0,6 1,1 1,6 1,8 2,0
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 6,7 0,7 2,5 6,3 10,7 13,1
- Iskemiske hjertesykdommer 2,4 0,0 0,5 2,1 4,2 5,3
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 2,4 0,5 1,2 2,4 3,7 4,2
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,8 0,2 0,8 1,7 2,9 3,6
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,7 0,2 0,8 1,8 2,6 3,1
- Astma 0,6 0,1 0,4 0,7 0,8 0,8
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1,0 0,0 0,3 1,0 1,6 2,1
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,1 0,5 1,3 1,1 1,2 1,0
Sykdommer i hud og underhud 1,1 0,3 0,9 1,4 1,4 1,4
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 19,8 2,3 12,1 21,5 28,3 30,7
- Reumatoid artritt 0,8 0,1 0,4 0,8 1,1 1,3
- Artroser 2,3 0,1 0,6 2,0 4,2 4,8
- Ryggsykdommer 11,1 1,3 7,4 12,6 15,4 16,1
- Myalgi/fibromyalgi 1,9 0,4 1,8 2,3 2,2 2,0
- Andre muskel-skjelettsykdommer 3,7 0,5 1,9 3,8 5,5 6,5
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,3 8,0 2,6 1,4 0,6 0,5
Symptomer, tegn 3) 0,7 0,3 0,6 0,7 0,9 0,9
Skader, forgiftninger, og vold 6,9 3,7 7,7 8,2 7,0 6,1
Alle andre diagnoser 4) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Diagnose mangler foreløpig 3,8 4,3 3,4 3,6 3,8 4,6
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Kvinner. Prosent.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Infeksjons- og parasittsykdommer 0,4 0,2 0,5 0,4 0,5 0,7
Svulster 3,4 1,3 2,3 3,4 4,4 4,4
- Ondartede, in situ og usikre svulster 3,1 1,1 2,0 3,1 4,1 4,1
- Godartede svulster 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 1,7 1,2 1,8 1,9 1,7 1,7
- Diabetes mellitus 0,7 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8
- Andre endokrine sykdommer 1,0 0,8 1,1 1,1 0,9 0,9
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 33,3 56,2 41,4 32,3 24,8 21,8
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 2,9 4,9 3,7 2,7 2,1 1,8
- Depressive lidelser 5,1 2,8 5,2 5,5 5,4 5,2
- Andre affektive lidelser 2,3 3,6 3,6 2,3 1,3 0,9
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 15,5 23,4 18,4 15,2 12,5 11,3
- Personlighetsforstyrrelser 3,3 6,1 5,3 3,4 1,7 1,0
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 0,9 1,2 1,5 1,1 0,5 0,4
- Psykisk utviklingshemming 3,3 14,1 3,8 2,1 1,3 1,2
Sykdommer i nervesystemet 1) 8,7 12,8 11,5 8,5 6,6 5,7
Sykdommer i øyet og øret 1,3 0,7 1,0 1,3 1,6 1,7
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 3,0 1,0 1,8 2,9 4,0 4,7
- Iskemiske hjertesykdommer 0,6 0,0 0,2 0,5 0,9 1,1
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 1,4 0,5 1,0 1,5 1,8 2,0
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1,0 0,4 0,6 0,9 1,3 1,6
Sykdommer i åndedrettssystemet 1,5 0,3 0,9 1,4 2,2 2,2
- Astma 0,8 0,2 0,6 0,8 1,0 0,9
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 0,6 0,0 0,1 0,5 1,0 1,1
- Andre åndedrettssykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1,5 1,3 1,7 1,6 1,2 1,3
Sykdommer i hud og underhud 1,7 0,5 1,3 1,8 2,0 2,0
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 32,3 9,0 23,8 33,6 41,0 43,3
- Reumatoid artritt 2,1 0,7 1,6 2,2 2,7 2,9
- Artroser 3,7 0,1 0,8 3,0 6,2 8,0
- Ryggsykdommer 10,5 2,4 7,6 11,2 13,4 13,6
- Myalgi/fibromyalgi 10,1 3,7 9,9 11,4 11,0 10,4
- Andre muskel-skjelettsykdommer 5,8 2,0 3,9 5,9 7,7 8,3
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 2,0 7,6 2,2 1,5 0,9 0,8
Symptomer, tegn 3) 0,8 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2
Skader, forgiftninger, og vold 4,1 3,1 4,7 4,3 3,9 3,6
Alle andre diagnoser 4) 0,9 0,7 1,0 1,0 0,7 0,8
Diagnose mangler foreløpig 3,2 3,6 2,9 3,1 3,3 3,6
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Kvinner og menn. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 318 244 38 412 57 548 106 044 79 202 37 038
Infeksjons- og parasittsykdommer 1 558 71 259 514 443 271
Svulster 9 148 416 1 095 3 057 3 079 1 501
- Ondartede, in situ og usikre svulster 8 417 372 984 2 782 2 876 1 403
- Godartede svulster 731 44 111 275 203 98
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 5 313 383 947 1 912 1 395 676
- Diabetes mellitus 2 785 132 452 1 008 804 389
- Andre endokrine sykdommer 2 528 251 495 904 591 287
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 117 175 23 830 26 973 37 412 20 737 8 223
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 14 031 3 125 3 647 4 187 2 230 842
- Depressive lidelser 14 681 888 2 634 5 368 3 971 1 820
- Andre affektive lidelser 6 651 1 027 1 857 2 353 1 075 339
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 49 690 10 301 10 633 15 660 9 266 3 830
- Personlighetsforstyrrelser 12 441 2 201 3 705 4 331 1 713 491
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 6 539 723 1 614 2 601 1 202 399
- Psykisk utviklingshemming 13 142 5 565 2 883 2 912 1 280 502
Sykdommer i nervesystemet 1) 26 011 4 135 5 825 8 519 5 317 2 215
Sykdommer i øyet og øret 4 338 246 625 1 478 1 313 676
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 14 410 321 1 197 4 502 5 364 3 026
- Iskemiske hjertesykdommer 4 240 11 192 1 211 1 773 1 053
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 5 891 184 624 1 988 2 027 1 068
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 4 279 126 381 1 303 1 564 905
Sykdommer i åndedrettssystemet 5 050 99 480 1 677 1 847 947
- Astma 2 190 66 302 796 711 315
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 2 435 12 111 748 1 007 557
- Andre åndedrettssykdommer 425 21 67 133 129 75
Sykdommer i fordøyelsessystemet 4 106 338 895 1 470 960 443
Sykdommer i hud og underhud 4 586 153 671 1 742 1 369 651
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 86 029 2 150 10 973 30 451 28 333 14 122
- Reumatoid artritt 4 933 151 639 1 695 1 602 846
- Artroser 9 915 39 420 2 720 4 259 2 477
- Ryggsykdommer 34 241 719 4 327 12 496 11 268 5 431
- Myalgi/fibromyalgi 21 199 774 3 822 8 197 5 833 2 573
- Andre muskel-skjelettsykdommer 15 741 467 1 765 5 343 5 371 2 795
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 1 010 89 221 319 271 110
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 6 764 2 993 1 367 1 504 639 261
Symptomer, tegn 3) 2 347 122 362 768 689 406
Skader, forgiftninger, og vold 16 798 1 304 3 409 6 276 4 088 1 721
Alle andre diagnoser 4) 2 515 255 467 922 566 305
Diagnose mangler foreløpig 11 086 1 507 1 782 3 521 2 792 1 484
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Menn. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 133 584 19 456 23 336 43 153 32 416 15 223
Infeksjons- og parasittsykdommer 735 32 105 280 206 112
Svulster 2 950 174 316 900 1 023 537
- Ondartede, in situ og usikre svulster 2 709 159 285 807 954 504
- Godartede svulster 241 15 31 93 69 33
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 2 134 159 335 744 592 304
- Diabetes mellitus 1 423 57 200 508 439 219
- Andre endokrine sykdommer 711 102 135 236 153 85
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 55 679 13 186 12 794 17 101 9 131 3 467
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 8 728 2 192 2 373 2 462 1 246 455
- Depressive lidelser 5 276 350 869 1 917 1 457 683
- Andre affektive lidelser 2 482 353 631 895 466 137
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 21 091 5 860 4 329 6 102 3 440 1 360
- Personlighetsforstyrrelser 6 310 1 042 1 878 2 215 905 270
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 4 809 499 1 114 1 925 957 314
- Psykisk utviklingshemming 6 983 2 890 1 600 1 585 660 248
Sykdommer i nervesystemet 1) 9 959 1 717 1 896 3 144 2 241 961
Sykdommer i øyet og øret 1 925 111 267 671 571 305
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 8 901 140 572 2 709 3 479 2 001
- Iskemiske hjertesykdommer 3 196 5 116 912 1 349 814
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 3 240 88 275 1 056 1 186 635
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 2 465 47 181 741 944 552
Sykdommer i åndedrettssystemet 2 299 39 183 773 832 472
- Astma 775 25 99 290 244 117
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1 337 7 64 415 529 322
- Andre åndedrettssykdommer 187 7 20 68 59 33
Sykdommer i fordøyelsessystemet 1 416 96 298 488 376 158
Sykdommer i hud og underhud 1 535 51 212 617 447 208
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 26 426 451 2 824 9 296 9 174 4 681
- Reumatoid artritt 1 017 18 99 336 359 205
- Artroser 3 073 11 141 846 1 349 726
- Ryggsykdommer 14 871 257 1 724 5 450 4 983 2 457
- Myalgi/fibromyalgi 2 516 72 418 1 013 706 307
- Andre muskel-skjelettsykdommer 4 949 93 442 1 651 1 777 986
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 401 28 60 120 148 45
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 3 038 1 560 604 591 206 77
Symptomer, tegn 3) 920 51 140 306 283 140
Skader, forgiftninger, og vold 9 240 715 1 797 3 542 2 259 927
Alle andre diagnoser 4) 917 113 140 314 221 129
Diagnose mangler foreløpig 5 109 833 793 1 557 1 227 699
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)

Mottakere av uføretrygd etter hoveddiagnose (primærdiagnose), alder og kjønn. Pr. 31.12.2016. Kvinner. Antall.

  I alt 18-39 40-49 50-59 60-64 65-67
I alt 184 660 18 956 34 212 62 891 46 786 21 815
Infeksjons- og parasittsykdommer 823 39 154 234 237 159
Svulster 6 198 242 779 2 157 2 056 964
- Ondartede, in situ og usikre svulster 5 708 213 699 1 975 1 922 899
- Godartede svulster 490 29 80 182 134 65
Endokrine, ernærings- og metabolske sykdommer 3 179 224 612 1 168 803 372
- Diabetes mellitus 1 362 75 252 500 365 170
- Andre endokrine sykdommer 1 817 149 360 668 438 202
Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 61 496 10 644 14 179 20 311 11 606 4 756
- Organiske psykiske lidelser/schizofrene og paranoide lidelser 5 303 933 1 274 1 725 984 387
- Depressive lidelser 9 405 538 1 765 3 451 2 514 1 137
- Andre affektive lidelser 4 169 674 1 226 1 458 609 202
- Nevroser og atferdsforstyrrelser 28 599 4 441 6 304 9 558 5 826 2 470
- Personlighetsforstyrrelser 6 131 1 159 1 827 2 116 808 221
- Psykiske lidelser på grunn av rusmiddel- eller tablettbruk 1 730 224 500 676 245 85
- Psykisk utviklingshemming 6 159 2 675 1 283 1 327 620 254
Sykdommer i nervesystemet 1) 16 052 2 418 3 929 5 375 3 076 1 254
Sykdommer i øyet og øret 2 413 135 358 807 742 371
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 2) 5 509 181 625 1 793 1 885 1 025
- Iskemiske hjertesykdommer 1 044 6 76 299 424 239
- Hjernekarsykdommer (hjerneslag) 2 651 96 349 932 841 433
- Andre sykommer i sirkulasjonssystemet 1 814 79 200 562 620 353
Sykdommer i åndedrettssystemet 2 751 60 297 904 1 015 475
- Astma 1 415 41 203 506 467 198
- Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 1 098 5 47 333 478 235
- Andre åndedrettssykdommer 238 14 47 65 70 42
Sykdommer i fordøyelsessystemet 2 690 242 597 982 584 285
Sykdommer i hud og underhud 3 051 102 459 1 125 922 443
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 59 603 1 699 8 149 21 155 19 159 9 441
- Reumatoid artritt 3 916 133 540 1 359 1 243 641
- Artroser 6 842 28 279 1 874 2 910 1 751
- Ryggsykdommer 19 370 462 2 603 7 046 6 285 2 974
- Myalgi/fibromyalgi 18 683 702 3 404 7 184 5 127 2 266
- Andre muskel-skjelettsykdommer 10 792 374 1 323 3 692 3 594 1 809
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 609 61 161 199 123 65
Medfødte misdannelser og kromosomavvik 3 726 1 433 763 913 433 184
Symptomer, tegn 3) 1 427 71 222 462 406 266
Skader, forgiftninger, og vold 7 558 589 1 612 2 734 1 829 794
Alle andre diagnoser 4) 1 598 142 327 608 345 176
Diagnose mangler foreløpig 5 977 674 989 1 964 1 565 785
1) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er multippel sklerose, postviralt utmattelsessyndrom (ME) og epilepsi
2) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er tidligere hjerteinfarkt og angina pectoris
3) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er asteni (tretthet), hodepine og svimmelhet
4) De vanligste diagnosegruppene i denne gruppen er "Sykdommer i blod og bloddannende organer (D50-D89)", "Svangerskap, fødsel og barseltid (O00-O99)", samt "Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden (P00-P96)