Antall nye mottakere av uføretrygd, etter alder og næring 2018 og 2019. Antall og prosent.

 -------------------2018---------------------------------------2019--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 644 44036 6691,42 687 20336 6851,4
Jordbruk,skogbruk og fiske31 8544701,531 9895371,7
Bergverksdrift og utvinning53 0443460,754 2943440,6
Industri201 7902 5641,3203 8742 4271,2
Elektisitet-,vann og renovasjon31 3503181,032 2172820,9
Bygge og anleggsvirksomhet205 2461 9951,0211 2822 0911,0
Varehandel reparasjon av motorvogne357 5344 9691,4358 0384 9361,4
Transport og lagring130 6582 1471,6131 3822 0521,6
Informasjon og kommunikasjon87 6006570,890 9696180,7
Overnattings- og serveringsvirksom100 3731 3691,4103 1511 4101,4
Finansiering og forsikringsvirksomh45 4852990,745 7722960,6
Omsetning og drift av fast eiendom26 1553431,326 4063511,3
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen127 5201 0120,8132 8091 0120,8
Forretningsmessig tjenesteyting136 8282 7392,0140 6842 6311,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring167 6111 3530,8168 6901 3520,8
Undervisning239 7332 4041,0242 7182 5831,1
Helse og sosialtjenester600 5098 9321,5609 3019 0451,5
Private tjenester ellers100 4001 3181,3102 7891 4511,4
Uoppgitt7503 434.8383 267.

Alder 18-49 år

 -------------------2018---------------------------------------2019--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 868 38418 2331,01 892 01018 5461,0
Jordbruk,skogbruk og fiske24 5292411,024 5012671,1
Bergverksdrift og utvinning33 6711130,334 0881080,3
Industri131 6451 0380,8131 9311 0000,8
Elektisitet-,vann og renovasjon18 3701150,618 8411170,6
Bygge og anleggsvirksomhet152 2647720,5156 2318450,5
Varehandel reparasjon av motorvogne278 0962 7261,0276 4672 7841,0
Transport og lagring82 8648511,082 7288331,0
Informasjon og kommunikasjon66 4933360,569 0713370,5
Overnattings- og serveringsvirksom88 4747690,990 2908130,9
Finansiering og forsikringsvirksomh28 7161070,429 0561180,4
Omsetning og drift av fast eiendom16 6331300,816 6871320,8
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen89 3134700,593 0724560,5
Forretningsmessig tjenesteyting104 2221 4161,4106 2601 4011,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring103 4245000,5102 7245350,5
Undervisning159 1471 0390,7161 6751 1350,7
Helse og sosialtjenester417 1654 1171,0423 4304 2931,0
Private tjenester ellers72 8267141,074 3597811,1
Uoppgitt5322 779.5992 591.

Alder 50-59 år

 -------------------2018---------------------------------------2019--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt545 93011 1972,1559 40111 1952,0
Jordbruk,skogbruk og fiske4 7341302,74 8641623,3
Bergverksdrift og utvinning14 7871571,115 2071581,0
Industri50 3639761,951 4259351,8
Elektisitet-,vann og renovasjon9 3471271,49 5471021,1
Bygge og anleggsvirksomhet38 6687051,839 9417571,9
Varehandel reparasjon av motorvogne57 0931 4512,558 7411 3652,3
Transport og lagring33 4467952,433 7547532,2
Informasjon og kommunikasjon15 8542001,316 4481761,1
Overnattings- og serveringsvirksom9 0234144,69 7914024,1
Finansiering og forsikringsvirksomh12 4491271,012 2631191,0
Omsetning og drift av fast eiendom6 4241251,96 5281372,1
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen26 5743171,227 7113211,2
Forretningsmessig tjenesteyting24 0188533,625 3157743,1
Off.adm., forsvar, sosialforsikring45 2144711,046 7434711,0
Undervisning52 9697591,454 0348501,6
Helse og sosialtjenester126 0652 8412,3127 5382 8962,3
Private tjenester ellers18 7523872,119 3824442,3
Uoppgitt150362.169373.

Alder 60-66 år

 -------------------2018---------------------------------------2019--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt230 1267 2393,1235 7926 9442,9
Jordbruk,skogbruk og fiske2 591993,82 6241084,1
Bergverksdrift og utvinning4 586761,74 999781,6
Industri19 7825502,820 5184922,4
Elektisitet-,vann og renovasjon3 633762,13 829631,6
Bygge og anleggsvirksomhet14 3145183,615 1104893,2
Varehandel reparasjon av motorvogne22 3457923,522 8307873,4
Transport og lagring14 3485013,514 9004663,1
Informasjon og kommunikasjon5 2531212,35 4501051,9
Overnattings- og serveringsvirksom2 8761866,53 0701956,4
Finansiering og forsikringsvirksomh4 320651,54 453591,3
Omsetning og drift av fast eiendom3 098882,83 191822,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen11 6332251,912 0262352,0
Forretningsmessig tjenesteyting8 5884705,59 1094565,0
Off.adm., forsvar, sosialforsikring18 9733822,019 2233461,8
Undervisning27 6176062,227 0095982,2
Helse og sosialtjenester57 2791 9743,458 3331 8563,2
Private tjenester ellers8 8222172,59 0482262,5
Uoppgitt68293.70303.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.