-------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt2 792 26028 6711,02 846 07026 9000,9
Jordbruk,skogbruk og fiske34 0564341,335 0704351,2
Bergverksdrift og utvinning58 4142380,460 9831630,3
Industri205 1621 6320,8208 2181 4890,7
Elektisitet-,vann og renovasjon34 2872560,735 5002170,6
Bygge og anleggsvirksomhet224 9841 7580,8229 6101 6500,7
Varehandel reparasjon av motorvogne361 0283 9121,1361 6243 6331,0
Transport og lagring126 2571 5981,3127 8161 5061,2
Informasjon og kommunikasjon105 8065000,5112 7774160,4
Overnattings- og serveringsvirksom104 5651 1801,1111 4791 2331,1
Finansiering og forsikringsvirksomh48 5261770,450 1951680,3
Omsetning og drift av fast eiendom27 3673111,128 0392751,0
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen142 5237790,5149 7547160,5
Forretningsmessig tjenesteyting144 8332 0931,4145 2721 9261,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring174 0611 0380,6173 4959740,6
Undervisning254 2941 9750,8257 3711 8510,7
Helse og sosialtjenester636 2677 1711,1646 1916 7131,0
Private tjenester ellers107 5821 1861,1110 7791 1811,1
Uoppgitt2 2482 433.1 8972 354.
 -------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt1 951 51713 9030,71 985 23513 0690,7
Jordbruk,skogbruk og fiske25 8471830,726 7572160,8
Bergverksdrift og utvinning35 782720,237 295500,1
Industri130 6706470,5132 2905970,5
Elektisitet-,vann og renovasjon20 083950,520 882730,3
Bygge og anleggsvirksomhet164 3586780,4166 6766280,4
Varehandel reparasjon av motorvogne273 3132 1410,8271 7612 0090,7
Transport og lagring78 3945920,879 5295730,7
Informasjon og kommunikasjon80 3262350,385 6482050,2
Overnattings- og serveringsvirksom90 3536740,795 8776820,7
Finansiering og forsikringsvirksomh31 347700,232 963620,2
Omsetning og drift av fast eiendom16 9551150,717 2641060,6
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen98 9823460,3104 3963140,3
Forretningsmessig tjenesteyting106 9481 0731,0106 4409400,9
Off.adm., forsvar, sosialforsikring105 7683580,3104 6503580,3
Undervisning170 4748120,5171 8447580,4
Helse og sosialtjenester443 7483 2140,7451 0562 9610,7
Private tjenester ellers76 7125890,878 7136300,8
Uoppgitt1 4572 009.1 1941 907.
 -------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt592 8289 0171,5605 8568 2981,4
Jordbruk,skogbruk og fiske5 4141392,65 4621322,4
Bergverksdrift og utvinning16 3561100,717 111740,4
Industri52 9716091,153 5845451,0
Elektisitet-,vann og renovasjon9 999920,910 241850,8
Bygge og anleggsvirksomhet43 5175951,444 9235541,2
Varehandel reparasjon av motorvogne63 1121 1411,864 3909881,5
Transport og lagring32 1966332,032 0485631,8
Informasjon og kommunikasjon19 1231670,920 2561320,7
Overnattings- og serveringsvirksom10 8313583,311 8263493,0
Finansiering og forsikringsvirksomh11 589720,611 418690,6
Omsetning og drift av fast eiendom6 9621061,57 120821,2
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen30 2682390,831 4502250,7
Forretningsmessig tjenesteyting27 6966722,428 1916012,1
Off.adm., forsvar, sosialforsikring49 1113810,849 2823420,7
Undervisning58 4716991,260 3166661,1
Helse og sosialtjenester133 2562 4081,8135 5102 2881,7
Private tjenester ellers21 4153751,822 2493571,6
Uoppgitt541221.479246.
 -------------------2022---------------------------------------2023--------------------
 SysselsatteTilgang uføre%SysselsatteTilgang uføre%
I alt247 9155 7512,3254 9795 5332,2
Jordbruk,skogbruk og fiske2 7951124,02 851873,1
Bergverksdrift og utvinning6 276560,96 577390,6
Industri21 5213761,722 3443471,6
Elektisitet-,vann og renovasjon4 205691,64 377591,3
Bygge og anleggsvirksomhet17 1094852,818 0114682,6
Varehandel reparasjon av motorvogne24 6036302,625 4736362,5
Transport og lagring15 6673732,416 2393702,3
Informasjon og kommunikasjon6 357981,56 873791,1
Overnattings- og serveringsvirksom3 3811484,43 7762025,3
Finansiering og forsikringsvirksomh5 590350,65 814370,6
Omsetning og drift av fast eiendom3 450902,63 655872,4
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjen13 2731941,513 9081771,3
Forretningsmessig tjenesteyting10 1893483,410 6413853,6
Off.adm., forsvar, sosialforsikring19 1822991,619 5632741,4
Undervisning25 3494641,825 2114271,7
Helse og sosialtjenester59 2631 5492,659 6251 4642,5
Private tjenester ellers9 4552222,39 8171942,0
Uoppgitt250203.224201.
Sysselsatte er arbeidstakere (eksklusive selvstendige næringsdrivende) 18-66 år ved inngangen til tilgangsåret.