Arkiv - Uføretrygd per 31. mars 2007-2016

Andelen_uføre_tidsserie_lang_91-16
Andelen uføre i prosent av befolkningen_1991-2016

Fakta