5.1. Historikk

I tidligere Trygdestatistisk Årbok finnes historikk bakover i tid. Nåværende yrkesskadeordning ble innført i 1971.