Statistikkregisteret for uførepensjonister med yrkesskadefordeler dannes årlig. Statistikken utgis årlig på www.nav.no