3. Om produksjonen av statistikken

Datagrunnlaget trekkes ut fra systemet Infotrygd i NAV ved utgangen av hver måned.