Opplysninger vedrørende personer med nedsatt arbeidsevne blir registrert av saksbehandler ved NAV og ved selvbetjening på www.nav.no. Opplysningene godkjennes i NAVs saksbehandlingssystem, Arena og bearbeides i et eget datavarehus. Statistikken oppdateres ved utgangen av hver måned.