2.1 Formål og historie

Formålet er å beskrive utvikling og sammensetning av antall personer som har rett til arbeidsavklaringspenger.

Dette er en midlertidig statistikk som erstatter statistikken om mottakere av arbeidsavklaringspenger fram til denne er feilrettet.

2.2 Brukere og anvendelsesområder

Arbeidsmarkedsmyndighetene og offentlig forvaltning ellers, forskere, næringslivsorganisasjoner, massemedia, makroanalytikere, skoleelever og studenter er de sentrale brukerne av statistikken.