Begrepet yrkeshemmet skiftet navn til nedsatt arbeidsevne 1.1.2009. Fra samme tidspunkt kom det gradvis til personer som ikke er aktuelle for arbeidsrettede tiltak. Innføringen av Arbeidsavklaringspenger i mars 2010 førte til en dobling av antallet personer med nedsatt arbeidsevne. Se for øvrig punkt 4.2.

Foreløpige tall for andel personer med nedsatt arbeidsevne i prosent av befolkningen fra januar 2015

Det er oppdaget feil i NAVs befolkningstall for 2015. Vi bruker derfor tall for desember 2014 som befolkningsnevner i statistikken for 2015. Dette vil kunne påvirke andel personer med nedsatt arbeidsevne i prosent av befolkningen med 0,1-0,2 prosentpoeng.

Foreløpige fylkes- og kommunetall fra mai 2014 Da det er funnet feil i geografifordelingen, har vi satt sammen geografiopplysninger utenfor vår ordinære produksjonsrutine fra og med mai 2014. For å presentere tall på fylke/kommune, har vi koplet antall mottakere av arbeidsavklaringspenger mot opplysninger i Folkeregisteret (TPS).