2.1 Formål og historie

Formålet er å beskrive utvikling og sammensetning av antall personer som er registrert med nedsatt arbeidsevne.

Tidligere var denne statistikken en del av statistikken over arbeidssøkere registrert i NAV. Statistikk over personer med nedsatt arbeidsevne ble skilt ut som et eget statistikkområde i januar 2010. 

2.2 Brukere og anvendelsesområder

Arbeidsmarkedsmyndighetene og offentlig forvaltning ellers, forskere, næringslivsorganisasjoner, massemedia, makroanalytikere, skoleelever og studenter er de sentrale brukerne av statistikken.