Statistikken om personer med nedsatt arbeidsevne dannes og publiseres månedlig på nav.no. Hvert kvartal kommer det i tillegg en utvidet tabellserie som gir oversikt over antall nye personer registrert med nedsatt arbeidsevne (tilgang) og antall personer som sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne (avgang).

Statistikken omfatter alle som var registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV ved utgangen av måneden. Den viser personer med nedsatt arbeidsevne i antall og som andel av befolkningen i alderen 18-66 år. Det gis fordelinger etter kjønn, alder, tiltaksdeltakelse, fylke og kommune.