Dataene hentes fra NAVs saksbehandlingssystem Arena og tjenestebasert persondatasystem (TPS).  TPS får opplysninger fra folkeregisteret/Skatteetaten. Dataene bearbeides i NAV Datavarehus og SAS til tabeller om mottakere av arbeidsavklaringspenger.