Statistikknotat

Uførediagnoser2013
Uførediagnoser2013_psykiske lidelser og muskel-skjelett

Tabeller

Utviklingen

Ved utgangen av 2013 hadde 62,9 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse eller sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer. Pr. 31.12.13 var andelene henholdsvis 33,5 prosent og 29,4 prosent sett i forhold til alle mottakere av uføretrygd.

I tillegg til disse to store diagnosegruppene har 7,5 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 5,1 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.