Arkiv - Statistikknotis uføretrygd - Utviklingen per mars 2023

Figur 1. Mottakere av uforetrygd_202303.png
 
Figur 2a. Mottakere av uforetrygd_202303.png
 
Figur 2b. Mottakere av uforetrygd_202303.png
 
Figur 3. Mottakere av uforetrygd_202303.png
 
Figur 4. Mottakere av uforetrygd_202303.png