Arkiv - Statistikknotis uføretrygd - Utviklingen per juni 2023

Figur 1. Mottakere av uforetrygd_202306.png
Figur 2a. Mottakere av uforetrygd_202306.png
Figur 2b. Mottakere av uforetrygd_202306.png
Figur 3. Mottakere av uforetrygd_202306.png
Figur 4. Mottakere av uforetrygd_202306.png
Figur 5. Faktisk og forventet utvikling i antall med uføretrygd. 2020-2024.png