Antall mottakere økte med 1 500 personer i 3. kvartal

Graf som viser utviklingen i antall AAP-mottakere fra mars 2010 til september 2022.
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andel mottakere av AAP fra mars 2010 til september 2022.

​​​​​​Kilde: NAV