3 700 flere AAP-mottakere i 1. kvartal 2023

Graf som viser utviklingen over antall mottakere av AAP siden 2010.
Kilde: NAV
Graf som viser utviklingen i andel av befolkningen som mottar AAP siden 2010.
Kilde: NAV