1 av 3 uføretrygdede har en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse

Publisert 16. oktober 2020