1 av 3 uføretrygdede har en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse