Stor pågang på nav.no

Les mer her

Leger og andre behandlere

For legen: Sykmelding ved koronavirus

Undersøk alltid om hjemmekontor eller egenmelding er mulig i stedet for sykmelding.