FoU-programmet under IA-avtalen

Del 1 (presentasjoner):
Del 2 (diskusjon):