NAVs bedriftsundersøkelse 2023: Redusert mangel på arbeidskraft