Av Sigrid Myklebø

Fra og med 2010 gjennomfører NAV en årlig spørreundersøkelse rettet mot tidligere arbeidssøkere og andre NAV-brukere. Spørreundersøkelsen er et supplement til NAVs månedlige overgangsstatistikk, og har som formål å fange opp overgangen til selvstendig virksomhet, utdanning og førstegangstjeneste, samt å gi utvidet kunnskap om arbeidsforholdet til de som har kommet i jobb. Sistnevnte går særlig på om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig, hvor omfattende det er, og hvor relevant jobben er i forhold til kvalifikasjoner og yrkesønsker.

I denne rapporten presenterer NAV resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant tidligere brukere sommeren 2010. Spørreskjema ble sendt ut til et utvalg av personer som hadde stått registrert som arbeidssøkere, med nedsatt arbeidsevne eller som mottakere av overgangsstønad, og som hadde avgang fra NAVs registre i 2009. Deler av resultatene er også publisert tidligere, se Arbeid og velferd nr. 4-2010.